.
Looije Properties


Villa Trompenburg
 

Bergweg 183 in Rotterdam
 

Graag uw aandacht
 

Wereldouders gesteund door Looije
 

Steentje bijdragen!
 

Donatie
 
  Looije Properties BV | Actueel | Donatie
line


Donatie
WereldOuders biedt structurele hulp aan thuisloze kinderen in Mexico, Haïti, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en Bolivia. We helpen deze kinderen zich te onttrekken aan een situatie van verwaarlozing, analfabetisme, misbruik, drugs, geweld en armoede en bieden hen een stabiele en liefdevolle omgeving, bestaande uit andere kinderen, vrijwilligers en professionals. Naast liefde, aandacht en verzorging krijgen ‘onze’ kinderen scholing en een vakopleiding. Zo groeien zij op tot zelfbewuste mensen voor wie de toekomst open ligt. (WereldOuders,2019)Miljoenen kinderen in Latijns-Amerika moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Stichting WereldOuders is voor deze kinderen familie en zorgt voor een stabiele thuisbasis, onderwijs en medische zorg.

Ook wij van Ally Property vinden dat iedereen een thuis verdient! Daarom heeft Ally Property in 2017 en 2018 twee huisjes geschonken van €10.000,-  per huisje in Haïti.