.
Looije Properties

De strategie van Looije Properties. is het toevoegen van waarde aan het bestaande of nieuw verworven vastgoed door innovatief en proactief management. Het uitgangspunt hierbij is dat het vastgoed op een goede locatie moet liggen.

In het verleden is er weinig bezit verkocht waardoor de portefeuille gestaag tot zijn huidige omvang heeft kunnen groeien.

De focus voor de komende jaren is hoofdzakelijk gericht op Nederland waarbij door innovatief en proactief management en goede, intensieve contacten met de leidende marktpartijen zoals financiers, beleggers en intermediairs, invulling wordt gegeven aan het realiseren van de doelstellingen voor de komende jaren.


  Looije Properties BV | Profiel | Strategie
line